ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով դպրոցին հատկացված լիցենզիան և կից հավելվածը՝ սահմանային տեղերի նշմամբ, ըստ կրթական մակարդակների՝ տարրական, հիմնական, ավագ, և իրականացվող ծրագրերի՝ ընդհանուր, մասնագիտացված, հատուկ

ՀՀ-կրթության և գիտության նախարարի հրամանով դպրոցին հատկացված լիցենզիան և կից հավելվածը